Zijn we nog wel ethisch genoeg? - Uitgelichte afbeelding

Corporate Storytelling: van Magie tot Meesterschap

Elk gezamenlijk verhaal begint bij dat van het individu

 

“The best way to communicate with people you are trying to lead

is often through a story.” – Stephen Denning.

Verhalen zijn in staat ons te leren dat we altijd ergens naar op weg zijn en dat als die bestemming ons niet bevalt, we daar iets aan kunnen doen. Verhalen verbinden ons ook met elkaar. Ze zetten ons op magische wijze in beweging.
Vraag jij je wel eens af: ‘Hoe kan ik anderen nu écht enthousiasmeren en verleiden om zich met een gezamenlijk verhaal te verbinden?’
Maak je dan meester van deze magie.
Zolang de mens bestaat, vertelt hij verhalen. Anno 2017 lijkt alles steeds sneller te gaan en de communicatie verloopt veelal digitaal. Ook verhalen worden digitaal uitgewisseld waardoor het een individuele beleving wordt.
Er is ook een andere tendens zichtbaar. Steeds vaker wordt het face to face contact opgezocht, ook in groepen en in zakelijke context. Verhalen die dan worden uitgewisseld zorgen voor een sterke gezamenlijke beleving en verbinding.
Van IK naar WIJ
Wil je weten hoe je mensen kunt bereiken en beroeren? Hoe je hen raakt en in beweging krijgt voor een verandering of een gezamenlijk doel? Het begint bij jouw verhaal.
Uit onderzoek blijkt dat mensen geraakt worden als iemand zijn eigen ‘oer’spronkelijke story vertelt waarbij de ander ruimte ervaart om zich vanuit eigen gevoel hiermee te verbinden.
Daardoor ontstaat er tevens ruimte voor een narratief klimaat waarbinnen mensen het gezamenlijke verhaal (missie & visie, project, enz.) verder brengen c.q. ondersteunen.

Werkwijze
“Stories are powerful because they transport us into other people’s worlds. But, in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry – and that’s what it means to be a sociale creature.” Paul J. Zak
We werken op een interactieve en verhalende manier, zodat je op een ‘speelse’ wijze aan de slag gaat met de eerste stappen van storytelling.
Voor wie
Voor wie wil weten hoe je vernieuwing en beweging in een organisatie vorm kunt geven door het vertellen en uitwisselen van verhalen. Voor wie wil ervaren wat er gebeurt als je verhalen tot leven komen in de dialogische verhouding tussen verteller en publiek of gesprekspartner.
Resultaat

  • Je hebt meer bewustwording op wat storytelling kan betekenen voor jou en daarmee ook voor jouw organisatie.
  • Je hebt meer inzicht gekregen in de kracht van het gebruik van symbolen.
  • Ook geven wij je een kijkje in de wereld van andere volkeren hoe zij de kracht van verhalen vertellen inzetten bij het overbrengen van de boodschap.
  • Aan het eind van de dag heb je ervaring opgedaan met het uitwerken van jouw verhaal. Vervolgens presenteer je dit in de groep.


Informatie
Corporate Storytelling – van magie tot meesterschap vindt een aantal keer per jaar plaats in het Berghotel te Amersfoort en is een aanbod van de NCD. De NCD staat voor ‘Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren ‘; sinds 1953 hét platform voor Leadership & Governance in Nederland.
Begeleiders
Dorine Mobron werkt al 20 jaar als missie-visie en verhalenspecialist en gedragsdeskundige (wat motiveert mensen?) voor grote landelijke en internationale bedrijven. Daarnaast is zij business coach en storytelling coach voor MKB, startups, de kunst- en cultuursector en onderwijsinstellingen: denken en werken vanuit de Why.
Bij het creëren van verhalen rondom de kernboodschap, maakt zij gebruik van haar kennis van theater en literatuur. Ze daagt haar klanten uit om te experimenteren met verschillende verhaalvormen, van gedicht tot heldenepos, om zodoende hun publiek wezenlijk te bereiken en te beroeren.

Voor Maria Menger is observeren een tweede natuur. Ze kan er echt van genieten als ze wordt gevraagd met een frisse blik en open mind naar een organisatie te kijken en deze te onderzoeken. De organisatie zelf, maar zeker ook de mensen, met de verschillende samenwerkingsverbanden die hier tegenwoordig bij horen. Wat is de cultuur in het bedrijf en welke invloed heeft de maatschappelijke omgeving hierop. En de nieuwe technologiën die zich steeds meer aandienen en waar we niet omheen kunnen. Moeten we hier iets mee en zo ja wat dan en wanneer? Wordt er gewerkt vanuit controle en angst of vanuit vertrouwen en verbinding? En wat betekent dit voor de toekomst van de organisatie. Nog op de juiste koers of is bijstelling nodig.
Het ophalen van ‘verhalen’ tijdens onderzoek en hoe deze verhalen beleefd en ervaren worden is hierbij een belangrijk gegeven.
Door haar achtergrond als directeur, psycholoog en corporate antropoloog zijn dit vraagstukken die zeer haar aandacht hebben en waar ze graag mee aan de slag gaat.
Geef je hier op!
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren

Geen reactie's

Geef een reactie