Waar we nu in zitten, is een historische transitie. Niet de eerste. Maar wel een grote. Van lokaal en regionaal bewustzijn naar globaal bewustzijn. Maar ook andersom! Van ik- naar wij-gericht. Van werknemerschap naar ondernemerschap. Van de verticale piramide (boss=boss) naar een horizontale maatschappij  waarin samenwerken en ondernemerschap (ook als competentie) centraal staan.

 

Hoe gaan we daarmee om? Welke rol durven we als ondernemer, als organisatie, als overheid, als onderwijsinstelling, aan om de toekomst vorm te geven? En realiseren we ons wel voldoende dat de jonge generaties geen boodschap hebben aan het verticale denken? Zij zijn de klanten, medewerkers, ondernemers die -as we speak- de wereld gaan bepalen.

Die betekenis, dat is waar het om gaat. Waar geloven we in, hoe kijken we naar de wereld en welke unieke krachten op weg naar de horizontale maatschappij worden nog onvoldoende benut?

 

DoVision draagt bij aan deze transitie door:

  • Het ontwikkelen van extra curriculaire programma’s ondernemerschap voor studenten en leerlingen
  • Te participeren in overleg organen op politiek en maatschappelijk niveau over de aansluiting tussen onderwijs en burgerschap van de toekomst
  • Samen te werken met ondernemers die op uiteenlopende wijzen een maatschappelijke bijdrage leveren
  • Mee te praten in denktanks over bevordering van maatschappelijk en sociaal ondernemen
  • Actief bij te dragen & mee te bouwen¬†aan visionair ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkelingen middels ’t Lokaal.

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren