Opleiding Storytelling

Business storytelling: de belangrijkste nevenfunctie van een leider.

 

‘People don’t want more information. They are up to their eyeballs in information. They want emotion and faith – faith in you and in the story you tell. It is precisely that which moves mountains, not facts.’  -Annette Simmons

DoVision heeft in samenwerking met storytellingpartner Maria Menger deze opleiding ontwikkeld. Ieder vanuit onze eigen praktijk weten we immers dat mensen die zichzelf overtuigend kunnen presenteren, het verschil maken.

Je wilt als leider mensen bereiken en beroeren, vanuit verbinding actiebereidheid of verandering stimuleren. Dat lukt niet met kale feiten. Wel met authentieke en verbindende verhalen. Verhalen voegen kleur en betekenis toe aan feiten en argumenten.

Hoe komt het dat je met verhalen zoveel voor elkaar krijgt?

  • verhalen zijn belevingen met herkenbare emoties
  • verhalen betrekken de luisteraar. Hij wordt er onderdeel van doordat hij het koppelt aan eigen ervaringen
  • verhalen vereenvoudigen de inhoud
  • verhalen ordenen en geven betekenis

De opleiding Storytelling bestaat uit 3 modules

1. Jouw boodschap in storytelling

Stap 1: wat is je kernboodschap: je missie en visie?

Stap 2: Welk actueel statement wil je in dat kader overbrengen?

Stap 3: Welke voorbeelden en anekdotes uit de praktijk illustreren dat?

Stap 4: Daar ga je vervolgens een goed opgebouwd verhaal van maken met behulp van narratieve ingrediënten en oerprincipes die al in ons collectief brein opgeslagen liggen.

Je verhaal kan in het verleden liggen, iets wat echt gebeurd is. Maar het kan ook in de toekomst liggen: hoe zou het kunnen zijn?

Ook krijg je inzicht in retorische principes en de kracht van symbolen.

2. Storytelling binnen (veranderende) organisaties 

We gaan in module 2 dieper in op wanneer en hoe je storytelling kunt inzetten om veranderingen binnen je organisatie te ondersteunen. Hoe je draagvlak (in- en extern) creeërt m.b.v. storytelling. We reiken je eenvoudige en effectieve methodieken aan waarmee je verhalen die leven binnen de organisatie kunt ophalen en waarmee je nieuwe organisatie verhalen helpt creëren.

3. Storytelling performance

Als je mensen wilt raken en activeren met je verhaal , kan je niet ‘op zenden staan’. Zelfs als jij vooraal aan het woord bent, is er verbinding nodig. Een dialoog op emotioneel en non-verbaal niveau. Deze module gaat over hoe je je verhaal zó vertelt dat er echt contact ontstaat met je publiek. Dat kan zijn op een podium, in een vergadering, maar ook in een 1 op 1 gesprek.

Hoe kom je over, welke relatie ga je aan met je publiek en ben je in staat om op hen af te stemmen, verbinding tot stand te brengen?

We bieden je o.a. theater-technieken aan die de interactie (ook in ‘stille vorm’) bevorderen. En je leert hoe je verbaal interactie stimuleert, het gesprek aangaat met een groep of zaal en tegelijkertijd leading blijft in het proces.

Kosten

Module 1 (1 dag)

Module 2. (2 dagen)

Module 3. (2 dagen)

Kosten € 2.750,-

ZZP-ers, 20% korting

 

De modules zijn onderling versterkend en oplopend in ontwikkeling.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

“Op een authentieke manier je eigen maken, en je verhaal vertellen blijkt geen eenvoudige opgaaf. Tijdens de opleiding laten Dorine en Maria je stap voor stap ontdekken hoe je elke presentatie waarde kunt geven door je persoonlijke verhaal erin te verweven. En wat blijkt? Je publiek is meer dan betrokken omdat zij jouw boodschap in het hart hebben gesloten. Een prachtige ervaring die ik elke storyteller gun! ” – Hajo de Visser, management consultant, Vizier

Foto van ebook 'Storytelling' door Dorine Mobron en Maria Menger

STOP MET OVERTUIGEN EN BEGIN MET STORYTELLING:

5 sleutels voor een pakkend verhaal.