Problemen los je op met kakelbont gezelschap - Uitgelichte afbeelding

Problemen los je op met kakelbont gezelschap

Een nieuwe oplossing bedenken gaat om het vormen van nieuwe connecties tussen bestaande brokjes kennis. In een creatieve sessie breng je kennis en gezichtspunten spontaan bij elkaar, zoals gebeurt bij het raakvlak tussen cognitieve en spontane creativiteit. Om een mooi en succesvol mogelijk resultaat te hebben, is het belangrijk dat de groep waarmee je brainstormt zo divers mogelijk is.
Wie nodig je uit?
Een paar specialisten met ieder een eigen invalshoek (financieel, sociaal, etc), een generalist, een klant, de formele opdrachtgever, en vergeet vooral niet om mensen uit te nodigen die het straks moeten gaan uitvoeren. Dat zorgt voor de praktische kijk én voor meer draagvlak straks. En een facilitator. Deze is inhoudelijk niet betrokken maar begeleidt het proces en stelt veel slimme vragen.
Het hangt natuurlijk ook van de context af wie je uitnodigt, maar zorg voor diversiteit. Probeer een te groot aantal interne betrokkenen te vermijden want dan loop je een groter risico op: “Dat hebben we al gedaan” of “Dat werkt bij ons toch niet.” Ook is het erg belangrijk dat er geen hiërarchische verhoudingen meespelen waardoor mensen zich niet vrij voelen om te zeggen wat ze denken. Creativiteit vraagt om vertrouwen en gelijkwaardigheid.
En dan de vrije vogels. Dat zijn mensen van buiten, die een waardevolle kijk op de vraagstelling meebrengen. De kunstenaar is hiervoor een goede genodigde: een beeldend kunstenaar, een fotograaf, een performer, een musicus, een dichter of schrijver. Waarom? Wat haal je je op de hals met zo’n creatieveling? Die weet toch niets van jullie bedrijfscontext? Precies! En daarom juist. Het creatieve denk- en visualisatievermogen van een kunstenaar heeft in mijn sessies al voor menige doorbraak gezorgd. Zij kunnen ontregelen. En dat heb je nodig want het zorgt voor twijfel en het opengaan van niet eerder ontdekte luikjes.
Het is aan de facilitator en aan de probleemeigenaren om die creatieve associatieve inbreng later te vertalen naar praktische toepassingsmogelijkheden.

Geen reactie's

Geef een reactie