Missie & Visie

en storytelling voor teams en organisaties

In organisaties spelen verhalen een grote rol. Via verhalen bevestigen we naar elkaar: Zo doen we het hier. Vaak is het formele verhaal niet hetzelfde als het informele verhaal.

Wanneer weten we dat een eenduidig verhaal ontbreekt?

 • Als medewerkers zich afwenden of passief worden.
 • Als klanten minder urgentie voelen omdat medewerkers het niet voelen.
 • Als de organisatie van het één in het ander schiet. Er is geen focus.
 • Als afdelingen eilanden zijn geworden.
 • Als er onderling ‘gedoe’ is in de samenwerking, meningsverschillen over ‘hoe werken we hier’?

De behoefte aan identificatie en een moreel handelingskader is universeel en tijdloos. Het belang van een organisatie-breed verhaal met een set aan kernwaarden is daarom groot. Het kweekt een stamgevoel en dan heb je opeens veel minder uit te leggen.

Dat is bijna niet in geld uit te drukken.

Ga terug naar de bron: als je mensen (in- en extern) betrokken wilt houden, ga dan werken aan het organisatie verhaal. Een beter transport- en bindmiddel bestaat er niet.

Misse en Visie - storytelling

Organisatieverhaal…wat is dat?

De missie & visie vormt bij elkaar een pakkende en een menselijke boodschap, die verbindt en tot actie aanzet. Missie & visie zijn vervolgens de bron voor organisatie verhalen.

Geen ‘mooie of opgeklopte woorden’, maar een geloofwaardig, energie-gevende boodschap. Gemotiveerde teams die zelfstandig kunnen werken omdat de missie & visie dagelijks zin geeft aan hun werk en inspanningen. Een gedeeld verhaal. Dat wil zeggen: gedeeld door management, door medewerkers én door klanten. Met storytelling blaas je er vervolgens (samen) leven in doordat het abstracte concreet wordt.

Hoe werkt het?

DoVision neemt de teams binnen organisaties mee langs een aantal kernvragen om vanuit de missie & visie te komen tot storytelling:

 • Waar geloven jullie in?
 • Wat maakt het de moeite waard?
 • En voor wie?
 • Welke toekomst zien jullie voor je?
 • Hoe wordt dit alles concreet ‘geleefd’?
 • Welke verhalen illustreren dit?

Met als resultaat een organisatie verhaal dat de identiteit weergeeft. Een verhaal dat de toetssteen voor elke dagelijkse praktische beslissing zal zijn.

Drie stappen staan centraal:

1. Wat zijn de formele en de informele verhalen? Hoe wordt de organisatie echt beleefd?

2. Strookt dit met het formele Verhaal? Met de missie & visie?

3. De twee samenbrengen.

Het resultaat

Een duidelijke focus en positionering, meer energie, betere samenwerking en uiteindelijk meer tevreden klanten.

Er worden bovendien handvatten aangereikt om op een inspirerende manier leiding te geven.  Hoe je de betrokkenheid van medewerkers verhoogt, met als doel: minder verzuim en minder kwaliteitsverlies maar wel meer productiviteit en winstgevendheid.

Kosten op aanvraag omdat dit maatwerk is. Bel voor een gratis gesprek om te bepalen wat de investering en het rendement in jullie situatie zouden kunnen zijn.