Partners

Cultuurverandering

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Dorine Mobron is behalve eigenaar van DoVision ook co-managing partner van De Nootenkraker met compagnon Coen Jutte.

Hoe ver-taal je een nieuw organisatieverhaal naar gedrag, naar cultuur? De ontwikkeling naar een nieuwe bedrijfscultuur (van verticaal naar horizontaal), heeft een grote impact op alle betrokkenen. Deels verkeert men nog in het oude verhaal en deels het nieuwe. Dat zorgt vaak voor een ‘spagaat’. Onvermijdelijk. Wij zorgen ervoor voor dat iedereen betrokken raakt door de Growth Mindset te bevorderen. Altijd met ruimte voor de vrolijke noot en relativering. We zetten o.a. storytelling, muziek of theater in en brengen mensen niet alleen mentaal, maar ook gevoelsmatig in beweging. Het ontwikkelen van de Growt Mindset staat in alles centraal.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Logo van een partner van Dovision: De Nootenkraker, voor de Nieuwetijdse Bedrijfscultuur

Storytelling opleiding

Maria Menger is de vaste partner in het geven en ontwikkelen van storytelling training & opleiding voor leiders en professionals. Maria is organisatie psycholoog, antropoloog, systemisch adviseur en (team)coach.

Het ophalen van ‘verhalen’ tijdens onderzoek en hoe deze verhalen beleefd en ervaren worden is een belangrijk onderdeel van haar werk. Vanuit haar achtergrond als antropoloog heeft zij zich bovendien gespecialiseerd in het duiden van symbolen en rituelen die de cultuur weerspiegelen en organisatieverhalen mede vormgeven.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Logo van een partner van Dovision: Maria Menger

Kernteamlid van ‘t Lokaal

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

De sociale en maatschappelijke rol van ondernemingen wordt steeds groter. Dit vraagt om circulair werken en denken op élk terrein, en om onderlinge samenwerking. Ook met (vroeger niet voor de hand liggende) maatschappelijke partners zoals overheid, onderwijs en zorg. Dezen zitten immers in dezelfde paradigmashift en we hebben vaak dezelfde doelen, dus: ‘ieder zijn ding’ is niet meer de norm. Samenwerken wel.

‘t Lokaal doet dit door ondernemers, onderwijs, zorg en overheid, fysiek en digitaal bij elkaar te brengen in een kenniscentrum en hotspot op bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. We slaan een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, bouwen een datalab en organiseren onderzoeks- en verbeterprojecten van klein tot groot op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

Inmiddels sluiten ook andere bedrijventerreinen in de Zaanstreek zich aan.

‘t Lokaal is een initiatief van BVNM, BedrijvenVereniging Noorderveld-Molletjesveer in Zaanstad, onder leiding van Dick Dekker.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Logo van een partner van Dovision: 't Lokaal