Verdraaide organisaties - Uitgelichte afbeelding

Leestip: Verdraaide Organisaties van Wouter Hart

Dit boek is een aanrader voor iedereen die zich bezig houdt met organisatie-ontwikkeling en motiveren van medewerkers. Hij pleit in feite ook voor uitgaan van de ‘Why’. Daarnaast beschrijft hij heel praktisch hoe je dat doet, en van welke denkpatronen we onszelf zouden moeten verlossen, én hoe je evengoed tot betere resultaten kunt komen.

Samenvatting

Beheersbaarheid is een manier van denken en organiseren die diep in ons zit, maar die steeds vaker leidt tot inefficiënte bedrijfsvoering en slechte dienstverlening. Bovendien schieten we door deze manier van denken steeds meer in een kramp. Wouter Hart ging op zoek naar het denkpatroon achter onze huidige manier van organiseren. Dit boek beschrijft de uitkomst van deze zoektocht.Organisaties zijn ‘verdraaid’ als de natuurlijke principes van organiseren verloren zijn gegaan onder een lawine van onnatuurlijke managementlogica. Dit boek laat zien hoe je betere resultaten kunt behalen op een manier die nog veel geld bespaart ook.Er komen principes aan de orde als:- Het omdraaien van de pijl
– High trust – low tolerance
– De performancecirkel
– Uitgaan van variatie
– De werking van de bedoeling als magneetAuteur Wouter Hart biedt een nieuw houvast aan iedereen die met minder krampachtige beheersbaarheid betere resultaten wil halen. Het boek bevat vele herkenbare voorbeelden, indringende inzichten en een krachtig nieuw basismodel, dat hij in gesprek met Marius Buiting ontwikkelde.

Recensie

Een adequate systematiek van procedures, instructies, regels, protocollen, rapportagevoorschriften enzovoort is onmisbaar voor het doeltreffend functioneren van organisaties als bedrijven, scholen, zorginstellingen en sportverenigingen. Maar heel gemakkelijk wordt deze ‘systeemwereld’ heersend in plaats van dienend: het middel wordt doel en er ontstaat een zogeheten ‘verdraaide organisatie’, getypeerd door bureaucratische verstarring. De bedoeling – dat waar het bij het uitvoeren van het dagelijks werk wezenlijk om zou moeten gaan – raakt in de verdrukking. Vanuit hun eigen ervaring in en met organisaties (een literatuurlijst ontbreekt in hun boek) analyseren de auteurs deze scheefgroei. Zij reiken stimulerende tips en denkwijzen aan om de goede richting in te slaan. Startpunt is de toegevoegde waarde die de organisatie vanuit het perspectief van de ‘klant’ kan bieden. Op elk niveau van de organisatie kan het kennisnemen van deze besturingsfilosofie in de vorm van verbeteringen nut afwerpen. Waardevol is de aandacht voor vakbekwaamheid, motivatie en leren van professionals.
Drs. H. Alblas

Geen reactie's

Geef een reactie